สำนักงานใหญ่สุรวงศ์

(เยื้องธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสุรวงศ์)

292 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 02-234-8760 แฟกซ์ 02-237-5345

 

สาขาเพชรบุรีตัดใหม่

(ใกล้และฝั่งเดียวกับรพ.เพชรเวช)

2479 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 02-716-6360 แฟกซ์ 02-318-2071

 

สาขารามอินทรา

365 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทร. 02-021-6699 แฟกซ์ 02-021-6698

 

สาขาอู่สี รามอินทรา 31

80 ซอยรามอินทรา 31 แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

โทร. 02-522-6859-63 แฟกซ์ 02-522-6877

 

สาขาทวีวัฒนา

67 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

โทร. 02-888-2999 แฟกซ์ 02-888-2477

 

สาขาสุขสวัสดิ์

438,438/1-2 หมู่ 1 ตำบลปากคลองบางปลากด

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

โทร. 02-021-2222 แฟกซ์ 02-021-2223