เงื่อนไขฝากขายสินค้า

1. สินค้าที่นำมาฝากขายไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และไม่ได้เป็นสินค้าที่ผิดกฏหมาย
2. สินค้าที่นำมาฝากขาย ต้องมีราคาไม่เกิน 10,000 บาท
3. สินค้าที่นำมาฝากขาย ต้องมีขนาดไม่เกิน (กxยxส) (60*60*60)/ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 15 กก./ชิ้น
4. ถ้าผู้ฝากขายขอคืนสินค้าเมื่อครบ 1 ปี หากมารับภายใน 1 เดือนจะฟรีค่าธรรมเนียม หากมาหลังจากนั้นเสียตามที่บริษัทกำหนด
5. กรณีผู้ฝากขายขอคืน/ยกเลิก การฝากก่อนครบกำหนด 1 ปี ผู้ฝากขายจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน
6. ผู้ฝากขายจะได้รับเงินค่าสินค้า 7 วัน หลังจากลูกค้าได้ยืนยันการรับสินค้าแล้ว
7. การทำความสะอาดสินค้าจะทำความสะอาดเบื้องต้น เพื่อให้สินค้าพร้อมขายเท่านั่น
8. การคืนค่าธรรมเนียม โดยทางบริษัทจะคืนให้กับเจ้าของสินค้า(ผู้ฝากขาย) กรณีให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อผู้ฝากขายเท่านั้น
9. เมื่อทางบริษัทมีการขึ้นเว็บขายสินค้า จะแจ้งให้ผู้ฝากขายทราบว่ามีการขึ้นเว็บขายแล้ว
10. ทางบริษัทมีระบบแจ้งเตือนก่อนวันครบกำหนดรับฝากขายตามระยะเวลาฝากขาย 1 ปี ให้ผู้ฝากขายทราบล่วงหน้า 20 วัน
11. กำหนดรับฝาก 1 ปี มีจัดโปรโมชั่น 2 ครั้ง ตอน 3 เดือน และ 6 เดือน โดยส่วนลดตามที่คุยกับลูกค้าวันรับฝาก
12. การคิดค่าธรรมเนียมเมื่อขายสินค้าได้ ทางบริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมตามราคาที่ตั้งครั้งแรก ยกเว้นผู้ฝากขายมีการแจ้งแก้ไขราคาสินค้า ทางบริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมตามราคาสินค้าสูงสุด